PRIVÍTANIE

Vitajte na stránkach

ÚSTAVU SOCIÁLNEJ PRÁCE TOMISLAVA KOLAKOVIČA

pri

VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Palackého 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

zriaďovateľ: Prof., MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.

alzbeta

www.vssvalzbety.sk - stará web stránka

www.seu.sk - nová web stránka

Pracovisko:

Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča

Železničiarov 278, 028 01 Trstená (budova Gymnázia M. Hattalu)

e-mail: vssvalzbety@orava.sk

Log in