PRIVÍTANIE

Vitajte na stránkach

ÚSTAVU SOCIÁLNEJ PRÁCE TOMISLAVA KOLAKOVIČA

pri

VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

sv. Alžbety, n.o. Bratislava

zriaďovateľ: Prof., MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.

 

 

Palackého 1, P.O. Box 104, 811 02 Bratislava

alzbeta

www.vssvalzbety.sk

Pracovisko:

Železničiarov 278, 028 01 Trstená (budova Gymnázia M. Hattalu)

e-mail: vssvalzbety@orava.sk

Log in