Ústav T. Kolakoviča

VŠ sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Prejsť na obsah

V stredu dňa 28. decembra 2022 o 10:30 hod.
 
v kostole sv. Martina v Trstenej
 
bude slúžená sv. omša vďaky
 
so znakmi bolestného pohnutia
 
za zosnulého  Prof. MUDr.
 
Vladimíra Krčméryho
 
DrSc., FRSP, FACP, FRCP., Dr. h. c. mult.,
 
zriaďovateľa a dlhoročného rektora
 
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
 
sv. Alžbety v Bratislave.
 
Prijmite pozvanie na túto spomienku všetci, ktorí ste si ho vážili a chcete mu prejaviť úctu a vďaku.
 
Toto liturgické stretnutie nech je naším prvým krokom v poslaní niesť
 
jeho pochodeň úcty
 
ku každému ľudskému životu,
 
ochrany a neodňateľnej dôstojnosti...

Logo školy
Privítanie
Vitajte na stránkach
ÚSTAVU SOCIÁLNEJ PRÁCE TOMISLAVA KOLAKOVIČA
pri

VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Nám. 1. mája č.1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava
zriaďovateľ: Prof., MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.


Možnosti štúdia na našej vysokej škole
Online formulár prihlasovania na štúdium na našej Vysokej škole sv. Alžbety:Webináre
Vzdelávame pre budúcnosť

Srdečne Vás pozývame na webináre Vzdelávame pre budúcnosť

Štúdium
"Fons pietatis ora pro nobis"

Created with WebSite X5
Vysoká škola sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Železničiarov 278
028 01 Trstená
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese
člen EUA - European  University Association  Member SUSW
– International Society of Universities in Social Work
Návrat na obsah