Akreditácia

Akreditácia


VÝSLEDKY KOMPLEXNEJ AKREDITÁCIE


Vyplývajúc z  výsledkov ukončenej Komplexnej akreditácie, v zmysle § 84 ods. 4 písm. e) v spojení s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách, bola na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačnou komisiou začlenená Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. V oblasti výskumu 6. spoločenské a behaviorálne vedy dosiahla vysoká škola hodnotenie A- a v oblasti výskmu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy hodnotenie A  

Hodnotiaca správa tu

 

Výsledky novej medzinárodnej evaluácie VŠZaSP sv. Alžbety z 11. 10. 2017: zobraziť tu

Log in