Kolakovič

Kolakovič

Kolakovic

Tomislav Poglajen Kolakovič sa narodil 8. septembra 1906 v Chorvátsku. Rozhodol sa pre jezuitskú duchovnú formáciu. Jeho mnohorozmerná osobnosť bola nepohodlná nastupujúcemu fašizmu. Utiekol pred ním na Slovensko. Tu v rokoch 1943 – 1946 veľmi aktívne pôsobil medzi robotníckou a vysokoškolskou mládežou, ktorá ovplyvnila kresťanské povedomie Slovenska. Svojich najbližších spolupracovníkov nazval Rodinou. Patril k nej napr. významný laický apoštol MUDr. Silvester Krčméry, RNDr. Vladimír Jukl, MUDr. Anton Neuwirth, MUDr. Vladimír Stercula, MUDr. Margita Zahoránska, stredoškolská profesorka latinčiny a francúzštiny Elena Bartošová ...
Z úcty k tejto generácii ľudí Ústav T. Kolakoviča poriada každoročne pre svojich študentov a iných záujemcov konferenciu s témou Tomislav Kolakovič a Rodina. Tohtoročná téma bola Skúsenosť s totalitnou mocou. Konferencie majú previazanie na sociálnu a rodinnú politiku.

Jeden zo silných formačných odkazov profesora Kolakoviča a spolupracovníkov je dôverujúca spolupráca a spoluzodpovednosť za stav vecí sveta a vzťahy v ňom. Kde je dôvera, rodí sa spoločenstvo a dôverujúci ideál napriek rôznorodosti. Kde je ideál je aj stabilita, stabilita pohybu vývoja. Takáto zmena sa môže udiať a deje skrze ľudí a pre ľudí. Pravda aj vo vede vedie k slobode a sloboda k tvorivej zmene človeka a jeho skutočností. Toto krédo sa snažia napĺňať učitelia i študenti. Denne máme pred očami aj súčasný príklad spolupráce a spoluzodpovednosti. Je ním osobnosť a dielo zriaďovateľa našej školy prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c.mult.

Prof. Kolakovič so skupinou mládeže laického apoštolátu, Marianka 1944.
Prof. Kolakovič so skupinou mládeže laického apoštolátu, Marianka 1944.

Prof. Kolakovič so študentami z Oravy, Skalka pri Mníšku pod Brdy u Prahy, 1946.

Prof. Kolakovič so študentami z Oravy, Skalka pri Mníšku pod Brdy u Prahy, 1946.

Prof. Kolakovič s P. Stanislavom Číkom, Castel Gandolfo, 1953.

Prof. Kolakovič s P. Stanislavom Číkom, Castel Gandolfo, 1953.

Prof. Kolakovič so svojimi povestnými mapami pri výklade prognóz vývoja situácie, Castel Gandolfo, jún 1953.

Prof. Kolakovič so svojimi povestnými mapami pri výklade prognóz vývoja situácie, Castel Gandolfo, jún 1953.

 

 

 

 

 

Log in