Konferencie

Konferencie

XV. konferencia - pozvánka

program 19 1


Pozvanie

Pozvanka kamene


VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Ústav sociálnej práce T. Kolakoviča, Trstená

Vás srdečne pozývajú

na konferenciu

 

 

 

 

Rodina - spoločenstvo inšpirujúce k Pokoju a Dobru

 deň

 18. marec 2017

 Dom Kultúry - Trstená

8:00 sv. omša vo farskom Kostole sv. Martina

po skončení presun do Domu kultúry

Cieľ konferencie

Rodina je oboje: základnou živou bunkou spoločnosti a koreňom kultúry. Je žriedlom svetla, pokoja a dobra.  Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva aj dospelému dieťaťu silu, aby sa stávalo všetkým, čím môže byť ... zveľaďujúc pritom úctu k sebe i k druhým ľuďom ... Rodina formuje poznanie, učí dôvere, spolupráci a solidarite.

Tematické okruhy konferencie

- sociálna a demografická situácia rodín

- rodina ako vyhranená sociologická jednotka

- stav spoločenského vnímania rodiny

- historické stopy vo vzťahu k rodine

- nezastupiteľnosť rodiny

Miesto a čas konania konferencie

18. marca 2017, 8.00 – 14.00 hod.

0 8.00 – sv. omša vo farskom kostole sv. Martina

Mestské kultúrne stredisko Trstená 

ČSA 957, Trstená

Prihláška na konferenciu

Termín prihlásenia aktívnych účastníkov najneskôr do 15. marca 2017

s presným pomenovaním témy.

Termín prihlásenia pasívnych účastníkov do 17. marca 2017.

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.

 Prihlášky posielajte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Výstupom konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

Vedecký výbor konferencie      

Prof. Mgr. Tadeusz Bąk, PhD.

Prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.

Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.

Prof. PhDr. Jozef  Matulník, PhD.

Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.

ThDr. Martin Koleják, PhD. 

PhDr. Marek Durčo, PhD.

PhDr. Miroslava Jagelčáková Schifferdeckerová, PhD.

Ing. Mgr. Ladislav Stromček, PhD.

PhDr. Ján Šuvada

 

Organizačný výbor konferencie

PhDr. Marek Ďurčo, PhD.

PhDr. Miroslava Jagelčáková Schifferdeckerová, PhD.

Mgr. Magdaléna Bielová

PhDr. Roman Kučera, PhD.

MUDr. Gabriela Bielová

MUDr. Marta Birásová

MUDr. Vojtech Koleják

PhDr. Ján Beňuš

PhDr. Martina Vnučáková 

 

PhDr. Ján Šuvada

PREDNÁŠAJÚCI:

Prof. Mgr. Tadeusz Bąk, PhD.

Prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.

Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

JUDr. Karol Zeman, PhD.

PhDr. Miroslava Jagelčáková Schifferdeckerová, PhD.

PhDr. Marek Durčo, PhD.

JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš

PhDr. Bibiana Knapeková

PhDr. Martina Vnučáková

PhDr. Ján Šuvada

 

 

Log in