Oznamy

Štúdium v Gemelčičke


Gemelčička

Štúdium v Gemelčičke

VŠZaSP sv. Alžbety sa rozhodla svoje poslanie,
ktorým je rozvíjanie osobnosti, vedomostí, múdrosti, dobra
tvorivosti v človeku napĺňať poskytnutím
vzdelania I. (Bc.) stupňa štúdia odboru Sociálna práca 
našim „krajanom“ – zahraničným Slovákom,
žijúcim v Rumunsku v Gemelčičke (rum. Făgetu). STIAHNETE TU

Oznamy - štúdium 2018/2019


studium18 19

Oznamy - štúdium 2018/2019

=> I. stupňa štúdia (bakalárskeho) oznamujeme, že

predlžujeme termín na podávanie prihlášok do 1. 5. 2018

Podmienky prijatia pre akademický rok 2018/2019 pre bakalársky stupeň štúdia - STIAHNÚŤ TU 
Tlačivo prihlášky na bakalárske štúdium - STIAHNÚŤ TU 

=> II. stupňa štúdia (magisterského) oznamujeme, že

predlžujeme termín na podávanie prihlášok do 1. 6. 2018

Podmienky prijatia pre akademický rok 2018/2019 pre magisterský stupeň štúdia STIAHNETE TU 
Tlačivo prihlášky na magisterské štúdium STIAHNETE TU 

 SMERNICA rektora č. 1/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2018/2019 - STIAHNÚŤ TU

Ďalšie články...

  1. Portrét Vladimíra Krčméryho

Log in