Oznamy

OZNAM


OZNAM

V dôsledku nástupu 2. vlny epidémie  Co-19 a po dohode s príslušnými RÚVZ vedenie VŠZaSP sv. Alžbety oznamuje uzatvorenie všetkých budov školy a internátu v sídlach Bratislava a Prešov

od 13. 07. 2020 do 10. 09. 2020.

Prevádzku pracovísk mimo BA a PO si upravia a oznámia na svojich web stránkach vedúci pracovísk podľa aktuálnej epidemickej situácie v sídle pobočky.

 

2020 07 30

Štúdium v Gemelčičke


Gemelčička

Štúdium v Gemelčičke

VŠZaSP sv. Alžbety sa rozhodla svoje poslanie,
ktorým je rozvíjanie osobnosti, vedomostí, múdrosti, dobra
tvorivosti v človeku napĺňať poskytnutím
vzdelania I. (Bc.) stupňa štúdia odboru Sociálna práca 
našim „krajanom“ – zahraničným Slovákom,
žijúcim v Rumunsku v Gemelčičke (rum. Făgetu). STIAHNETE TU

Oznamy - štúdium 2020 - 2021


 studium20 21

 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2020/2021 pre bakalársky stupeň štúdia STIAHNETE TU

Tlačivo prihlášky na bakalárske štúdium STIAHNETE TU 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2020/2021 pre magisterský stupeň štúdia STIAHNETE TU

Tlačivo prihlášky na magisterské štúdium STIAHNETE TU

 

 

Môžete sa prihlásiť aj ONLINE - TU

 

SMERNICA rektora č. 1/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2020/2021 TU

Slávnostné prijatie emeritného rektora pani prezidentkou


VKaZC

Slávnostné prijatie emeritného rektora pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou
v Prezidentskom paláci v Bratislave.
Po ukončení funkčného obdobia emeritného rektora je poverený vedením školy
I. prorektor Dr.hc. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH.

 

Log in