Oznamy

Zápis 2020 - 2021


TERMÍNY ZÁPISOV:

1.roč/bc.st. 12.09.2020 od   8:00 hod.

2.roč/bc.st. 26.09.2020 od   8:00 hod.

3.roč/bc.st. 26.09.2020 od 13:00 hod.

4.roč/bc.st. 05.09.2020 od   8:00 hod.

2.roč/mgr.st. 03.10.2020 od   8:00 hod.

3.roč/mgr.st. 03.10.2020 od 13:00 hod.

 

Vážení študenti,

začína nový Akademický rok 2020/21. Môžeme ho začať vďaka zodpovednému správaniu občanov v tomto náročnom období a predovšetkým vďaka zodpovednému prístupu mnohých zdravotníkov na čele s naším pánom rektorom prof. Krčmérym.

Zodpovedné správanie potrebujeme všetci aj naďalej ...

Zápisy sa zrealizujú podľa uvedeného rozpisu.

Po zápise a informáciách o priebehu štúdia bude pokračovať prednáška...

 

K zápisu potrebujete:

- rúško, - dezinfekčný roztok na ruky, (ten budete mať na lavici), - písacie potreby, - občiansky preukaz,

- doklad o platbe, (- bakalársky stupeň - zápisné 95 € + školné zimný semester 260  €, spolu 355 €;

                              - magisterský stupeň - zápisné 150 € + školné zimný semester 375 €, spolu 525  €;)    

   na číslo účtu - IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634;

 

ďakujeme Pánu Bohu za dar, že sa môžeme stretnúť a verím,

že aj Vy to tak prežívate a hodnotíte ...

 

                                                            S úctou prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.

OZNAM


OZNAM

V dôsledku nástupu 2. vlny epidémie  Co-19 a po dohode s príslušnými RÚVZ vedenie VŠZaSP sv. Alžbety oznamuje uzatvorenie všetkých budov školy a internátu v sídlach Bratislava a Prešov

od 13. 07. 2020 do 10. 09. 2020.

Prevádzku pracovísk mimo BA a PO si upravia a oznámia na svojich web stránkach vedúci pracovísk podľa aktuálnej epidemickej situácie v sídle pobočky.

 

2020 07 30

Štúdium v Gemelčičke


Gemelčička

Štúdium v Gemelčičke

VŠZaSP sv. Alžbety sa rozhodla svoje poslanie,
ktorým je rozvíjanie osobnosti, vedomostí, múdrosti, dobra
tvorivosti v človeku napĺňať poskytnutím
vzdelania I. (Bc.) stupňa štúdia odboru Sociálna práca 
našim „krajanom“ – zahraničným Slovákom,
žijúcim v Rumunsku v Gemelčičke (rum. Făgetu). STIAHNETE TU

Oznamy - štúdium 2020 - 2021


 studium20 21

 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2020/2021 pre bakalársky stupeň štúdia STIAHNETE TU

Tlačivo prihlášky na bakalárske štúdium STIAHNETE TU 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2020/2021 pre magisterský stupeň štúdia STIAHNETE TU

Tlačivo prihlášky na magisterské štúdium STIAHNETE TU

 

 

Môžete sa prihlásiť aj ONLINE - TU

 

SMERNICA rektora č. 1/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2020/2021 TU

Slávnostné prijatie emeritného rektora pani prezidentkou


VKaZC

Slávnostné prijatie emeritného rektora pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou
v Prezidentskom paláci v Bratislave.
Po ukončení funkčného obdobia emeritného rektora je poverený vedením školy
I. prorektor Dr.hc. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH.

 

Ďalšie články...

  1. Portrét Vladimíra Krčméryho

Log in