Oznamy

Slávnostné prijatie emeritného rektora pani prezidentkou


VKaZC

Slávnostné prijatie emeritného rektora pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou
v Prezidentskom paláci v Bratislave.
Po ukončení funkčného obdobia emeritného rektora je poverený vedením školy
I. prorektor Dr.hc. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH.

 

Log in