Oznamy

Oznamy - štúdium 2020 - 2021


 studium20 21

 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2020/2021 pre bakalársky stupeň štúdia STIAHNETE TU

Tlačivo prihlášky na bakalárske štúdium STIAHNETE TU 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2020/2021 pre magisterský stupeň štúdia STIAHNETE TU

Tlačivo prihlášky na magisterské štúdium STIAHNETE TU

 

 

Môžete sa prihlásiť aj ONLINE - TU

 

SMERNICA rektora č. 1/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2020/2021 TU

Log in