Oznamy

OZNAM


OZNAM

V dôsledku nástupu 2. vlny epidémie  Co-19 a po dohode s príslušnými RÚVZ vedenie VŠZaSP sv. Alžbety oznamuje uzatvorenie všetkých budov školy a internátu v sídlach Bratislava a Prešov

od 13. 07. 2020 do 10. 09. 2020.

Prevádzku pracovísk mimo BA a PO si upravia a oznámia na svojich web stránkach vedúci pracovísk podľa aktuálnej epidemickej situácie v sídle pobočky.

 

2020 07 30

Log in