KOLAKOVIČ - Ústav T. Kolakoviča

VŠ sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Prejsť na obsah
Tomislav Kolakovič
Naše pracovisko nesie meno známeho chorvátskeho jezuitu
Tomislav Poglajen Kolakovič sa narodil 8. septembra 1906 v  Chorvátsku. Rozhodol sa pre jezuitskú duchovnú formáciu. Jeho  mnohorozmerná osobnosť bola nepohodlná nastupujúcemu fašizmu. Utiekol  pred ním na Slovensko. Tu v rokoch 1943 – 1946 veľmi aktívne pôsobil  medzi robotníckou a vysokoškolskou mládežou, ktorá ovplyvnila kresťanské  povedomie Slovenska. Svojich najbližších spolupracovníkov nazval  Rodinou. Patril k nej napr. významný laický apoštol MUDr. Silvester  Krčméry, RNDr. Vladimír Jukl, MUDr. Anton Neuwirth, MUDr. Vladimír  Stercula, MUDr. Margita Zahoránska, stredoškolská profesorka latinčiny a  francúzštiny Elena Bartošová ...

Z úcty k tejto generácii ľudí Ústav  T. Kolakoviča poriada každoročne pre svojich študentov a iných  záujemcov konferenciu s témou Tomislav Kolakovič a Rodina. Tohtoročná  téma bola Skúsenosť s totalitnou mocou. Konferencie majú previazanie na  sociálnu a rodinnú politiku.

Jeden zo silných formačných odkazov profesora Kolakoviča a  spolupracovníkov je dôverujúca spolupráca a spoluzodpovednosť za stav  vecí sveta a vzťahy v ňom. Kde je dôvera, rodí sa spoločenstvo a  dôverujúci ideál napriek rôznorodosti. Kde je ideál je aj stabilita,  stabilita pohybu vývoja. Takáto zmena sa môže udiať a deje skrze ľudí a  pre ľudí. Pravda aj vo vede vedie k slobode a sloboda k tvorivej zmene  človeka a jeho skutočností. Toto krédo sa snažia napĺňať učitelia i  študenti. Denne máme pred očami aj súčasný príklad spolupráce a  spoluzodpovednosti. Je ním osobnosť a dielo zriaďovateľa našej školy  prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c.mult.
Prof. Kolakovič so skupinou mládeže laického apoštolátu, Marianka 1944.
Prof. Kolakovič so študentami z Oravy, Skalka pri Mníšku pod Brdy u Prahy, 1946.
Prof. Kolakovič s P. Stanislavom Číkom, Castel Gandolfo, 1953.
Prof. Kolakovič so svojimi povestnými mapami pri výklade prognóz vývoja situácie, Castel Gandolfo, jún 1953."Fons pietatis ora pro nobis"

Created with WebSite X5
Vysoká škola sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Železničiarov 278
028 01 Trstená
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese
člen EUA - European  University Association  Member SUSW
– International Society of Universities in Social Work
Návrat na obsah