PATRÓNI - Ústav T. Kolakoviča

VŠ sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Prejsť na obsah
PATRÓNI
Patróni našej školy
Patróni Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety:
 • 1) Sv. Alžbeta, zostáva aj zostane hlavnou patrónkou  Durínska a Saska, princezná, dcéra uhorského kráľa Ondreja II. z rodu  Arpádovcov. Narodila sa na Bratislavskom hrade v 1204 roku. Ako 13-ročná  sa vydala za Ľudovíta IV. Obaja boli vzornými panovníkmi, zakladali  chudobince po celom vtedajšom Uhorsku, vrátane Slovenska. Podporovali  chudobných a chorých, zamestnávali ich pri svojom dvore. Snažili sa  odstrániť sociálnu nerovnosť zmenou medziľudských vzťahov, rešpektovaním  ľudskej dôstojnosti a priznaním práv každému človeku. Alžbeta je známa  ako krstná matka durínskych chudobných a ako opatrovateľka chorých a  opustených, ktorých vlastnoručne umývala a ošetrovala. Po smrti manžela  musela opustiť durínsky dvor a svoje tri deti dala do výchovy. Sama sa  stala jednou z chudobných. Bola ctiteľkou sv. Františka, začala zakladať  útulky pre chorých, chudobných a opustených ako františkánska charitná  sestra. Zomrela vo veku necelých 25 rokov v kláštore, ktorý založila. Je  patrónkou sociálnej práce a aj patrónkou našej vysokej školy.
 • 2) Sv. Cyrila a sv. Metoda si vybralo nové detašované pracovisko v Partizánskom za svojho patróna.
 • 3) Bl. G. Zefirin Malla, prvý Róm, ktorý bol vyhlásený  za svätého. Popravili ho, keď sa zastal kňaza v ateistickom povstaní v  Španielsku. Zasvätili sme mu Ústav sociálnej práce v Košiciach, ktorý  vychováva rómskych asistentov.
 • 4)Bl.   Zdenka Schellingová, zdravotná sestra, ktorá  zomrela na následky mučenia v komunistických žalároch v 50 rokoch.  Patrónka sirotinca v Nairobi a kolégia bl. Zdenky v Bratislave ako aj  novej kliniky v Erhile pre utečencov v Iraku.
 • 5) Sv. Gianna Beretta Molla, blahoslavená lekárka, ktorá volila radšej smrť ako interrupciu. Zasvätili sme jej tretí sirotinec v Nairobi.
 • 6) Bl. Teodor Romža, ďalší svätorečený biskup, zavraždený r. 1947 v Užhorode. Je patrón sirotinca v Koroleve a Blatných Remetách
 • 7) Bl. Dominik Trčka, rehoľný kňaz gréckokatolíckej  cirkvi, obeť komunistických represálií v 50 rokoch, je patrónom Ústavu  sociálnej práce v Michalovciach.
 • 8) Sv. Edita Steinová, židovská svätica zavraždená v  Osvienčime za ukrývanie židov v r. 1944, univerzitná profesorka a  filozofka, jej relikvie sú v kaplnke vysokej školy, spolupatrónka  detašovaného pracoviska.
 • 9) Sv. Kizito, 14 ročný mučeník, najmladší z  ugandských mučeníkov, zaživa upálený, lebo poslúchal viac svedomie ako  príkazy zlých nadriadených. Po ňom nesie názov naše streetboyské centrum  v Kayole.
 • 10) Majster Ján Hus je patrónom nášho Inštitútu misiológie v Prahe. Cirkev podporuje jeho rehabilitáciu ako mučeníka svedomia.
 • 11) Sv. Ladislav bol uhorský kráľ, ktorý sa preslávil  tým, že založil prvý „špitál“ v roku 1095 a zakladal nemocnice a útulky.  Jeho politika mala široký sociálny charakter starostlivosti o žobrákov,  bezdomovcov, vdovy, siroty, ale najmä o chudobných a zomierajúcich. Sv.  Ladislav je patrónom Inštitútu v Nových Zámkoch.
 • 12) Bl. Ladislav Strattman Batthyány je patrónom našej  2. tropickej kliniky v Eldorete. Narodil sa pri Čunove a v Kittse  postavil nemocnicu pre chudobných (r. 1908), ktorá pôsobí dodnes. Bol  ženatý a mal 6 detí, bol očným chirurgom, známym lekárom, jeho starí  rodičia boli štyroch národností (slovenskej, chorvátskej, maďarskej a  nemeckej). Je spolupatrónom lekárov a patrónom našej nemocnice v  Eldorede (Keňa) a detašovaného  pracoviska v Dunajskej Strede.
 • 13) Sv. Ugandskí mučeníci (sv. Karol Lwanga a spol.)  boli 24 mladí muži, z toho 2 ministri a 6 vysokých štátnych úradníkov,  ktorých nechal ugandský kráľ upáliť v r. 1894 ako prejav nenávisti voči  kresťanom. Najmladší, sv. Kizito, mal 13 rokov. Sú patrónmi politikov,  sv. Kizito je patrón „streetboyov“, sv. Karol tiež patrón politikov. Ich  relikvie sú uložené v kaplnke vysokej školy.
 • 14) Sv. Jozefína Bakhita Sudánska, ako 10-ročnú ju  odviedli do otroctva, kde 10 rokov znášala kruté týranie. Keďže bola  krásna, rezali jej do kože jazvy žiletkami a posýpali soľou, aby sa  nehojili. Je patrónkou otrokýň a streetgirls. Jej relikvie s kvapkami  krvi sú uložené na rektoráte vysokej školy.
 • 15) Sv. Maximilián Kolbe bol poľský františkánsky  profesor a novinár, učil na misiách v Japonsku, zahynul v Osvienčime  rukami nacistov. Je patrón našej 5. tropickej kliniky v Phnom Penh a  patrónom novinárov.
 • 16) Bl. Sára Salkaháziová sa narodila v Košiciach, kde  aj pôsobila ako sociálna sestra. Za pomoc židom ju nacisti hodili v  decembri 1944 do ľadového Dunaja v Budapešti. Za blahoslavenú ju  vyhlásili v roku 2006. Je patrónkou sociálnych pracovníkov a nášho  spoločného projektu v Zambii s Czech Aid a Nemocnice v Rutovu a DP v  Rožňave.
 • 17) Sv. Ján Pavol II. bol predposledný pápež, rodák z  Wadovíc v Poľsku. Zaslúžil sa o zblíženie katolíkov a evanjelikov, židov  a moslimov. Spolu s Gorbačovom sa zaslúžil o pád mnohých totalitných  ideológií. Je patrón Fakulty misijnej práce a tropického zdravotníctva.
 • 18) Bl. Peter Pavol Gojdič bol gréckokatolícky biskup  nespravodlivo odsúdený v päťdesiatych rokoch. Zomrel v leopoldovskom  žalári v šesťdesiatych rokoch. Vyznačoval sa silným vzťahom k chudobným.  V diecéze zaviedol jednu z prvých charít pre kňazov a rehoľníkov. Je  patrónom cirkevných hodnostárov a väzňov ako aj nášho najväčšieho  inštitútu v Prešove. Časť jeho relikviíje uložená na rektoráte vysokej  školy.
 • 19) Sv. Matka Tereza z Kalkaty je patrónkou sociálnej  práce so zomierajúcimi a patrónkou tropických sestier. Založila rehoľu  Misionárok lásky, ktorá sa stará o chudobných, chorých, bezdomovcov a  zomierajúcich. Je patrónkou bezdomovcov. Pochádzala z Kosova. Naša  vysoká škola opatruje jej osobnú korešpondenciu ako relikviu a relikviu  od Dr. HK.
 • 20) Sv. Páter Pio je patrón hospicov a patrón  detašovaného pracoviska v Piešťanoch. Založil prvý hospic v Pietralcine.  Nosil stigmy Pána Ježiša. Jeho relikvie sú uložené v kaplnke vysokej  školy.
 • 21) Sv. Faustína Kowalská, hlásateľka Božieho milosrdenstva, je patrónka 3. tropickej kliniky Božieho Milosrdenstva v Sudáne (Nyamlell).
 • 22) Sv. Mikuláš, patrón boja proti prostitúcii a  patrón dobročinnosti (pre deti), je patrónom našej tropickej kliniky na  Haiti v Mole St. Nicolaus. Vykupoval devy, ktoré rodičia museli pre  chudobu predávať do nevestincov.
 • 23) Panna Mária, Kráľovná Pokoja z Medžugoria je  patrónkou detašovaného pracoviska v Bardejove a symbol zjavení v  Medžugorí. Predpovedala genocídu v Bosne a Kosove ešte v roku 1990.
 • 24) Panna Mária Fatimská je patrónkou našej kliniky v Gordime, v sudánskom Darfure.
 • 25) Sv. Vincent de Paul – zakladateľ lazaristov,  slávny svätý vykupovateľ väzňov, ochranca sirôt a bezdomovcov. Je  patrónom našej knižnice a sociálneho centra v Kibere a denného  stacionára pre bezdomovcov v Bratislave.
 • 26) Sv. František z Assisi, priateľ chudobných a patrón prírody, je patrónom našej novej nemocnice v Maria Lou v južnom Sudáne.
 • 27) Sv. Ondrej Dong-Lac a vietnamskí mučeníci svedomia s Hue, ktorí sú patrónmi Sirotinca v Hanoji a HIV centra v Saigone.
 • 28) Sv. Sára Marseillská – Bengálska je svätá rómska žena, ktorá zachraňovala topiace deti, je patrónkou nášho pracoviska v Banskej Bystrici.
 • 29) Sv. Serafín Sarovský – veľký svätec, uctievaný vo Východnej cirkvi, je patrón nášho pracoviska v Užhorode.
 • 30) Sv. Clementine Anuarite – rehoľná sestra a  mučenica, zavraždená vojakmi v Zaire – patrónka nášho najnovšieho  projektu antimalnutričného centra a kliniky v Rwande (Bisessero).
 • 31) Sv. Vasiľ Hopko – mučeník v 50 rokoch,  predstaviteľ zakázanej gréckokatolíckej cirkvi, väznený v Leopoldove,  patrón nášho DP v Spišskej Novej Vsi.
 • 32) Štyridsiati blahoslavení študenti – mučeníci z Buta (Burundi)  boli počas občianskej vojny v Rwande a Burundi popravení hromadne za  to, že nechceli spomedzi seba vydať 2 študentov (r. 1997). Boli  Tutsiovskej národnosti a preto sa všetci prihlásili za Tutsiov (študenti  teologickej fakulty v Butu), na čo boli okamžite popravení. Patróni  animalnutričného centra v mariánskom pútnickom mieste Kibeho (Rwanda).
 • 33) Sv. Ján Nepomuk Neumann, arcibiskup z  Philadelphie, pôvodom z Čiech, ktorého rodina pochádzala z Prachatic a  20. júna t.r. si pripomíname 200 výročie jeho narodenia. V USA je  uctievaný ako zakladateľ pensylvánskeho školstva. Je patrónom nášho DP v  Příbrami.
 • 34) Sv. Jerzy Popielusko - mučeník komunistickej  tajnej polície zavraždený v Poľsku tesne pred pádom režimu v roku 1989.  Je patriotom našej kliniky pre utečencov v kurdskom Dohuku v severnom  Iraku, neďaleko (10 km) od bojov o Mosul.
 • 35) Misionárka MUDr. Terézia Veronika Racková, zastrelená v Sudáne v oblasti Yei river pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde sa začala 19.5.2018 diecézna fáza procesu blahorečenia.
"Fons pietatis ora pro nobis"

Created with WebSite X5
Vysoká škola sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Železničiarov 278
028 01 Trstená
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese
člen EUA - European  University Association  Member SUSW
– International Society of Universities in Social Work
Návrat na obsah