OZNAMY - Ústav T. Kolakoviča

VŠ sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Prejsť na obsah
OZNAMY
Novinky a zaujímavosti našej školy

V stredu dňa 28. decembra 2022 o 10:30 hod.
 
v kostole sv. Martina v Trstenej
 
bude slúžená sv. omša vďaky
 
so znakmi bolestného pohnutia
 
za zosnulého  Prof. MUDr.
 
Vladimíra Krčméryho
 
DrSc., FRSP, FACP, FRCP., Dr. h. c. mult.,
 
zriaďovateľa a dlhoročného rektora
 
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
 
sv. Alžbety v Bratislave.
 
Prijmite pozvanie na túto spomienku všetci, ktorí ste si ho vážili a chcete mu prejaviť úctu a vďaku.
 
Toto liturgické stretnutie nech je naším prvým krokom v poslaní niesť
 
jeho pochodeň úcty
 
ku každému ľudskému životu,
 
ochrany a neodňateľnej dôstojnosti...

Možnosti štúdia na našej vysokej škole
Podmienky k prijatiu na bakalársky stupeň štúdia pre akademický rok 2024/2025 na stiahnutie tu
Prihláška na Bc. stupeň na stiahnutie tu
Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory na stiahnutie tu

- pre Mgr. stupeň otvorené do 31. 03. 2024 (rozhodujúca bude pečiatka z pošty)
Podmienky k prijatiu na magisterský stupeň štúdia pre akademický rok 2024/2025 na stiahnutie tu
Prihláška na Mgr. stupeň na stiahnutie tu
Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory na stiahnutie tu
Štúdium - dokumenty
Prihláška na Bc. stupeň na stiahnutie tu

Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory na stiahnutie tu

Prihláška na Mgr. stupeň na stiahnutie tu

Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre zdravotnícke odbory na stiahnutie tu
Slovensko pomáha
Dokumentárny film o projekte VŠZSP sv. Alžbety na ostrove Lesbos.


polhodinový dokumentárny film odvysielaný RTVS 2 pred pár týždňami dozadu
Pán emeritný rektor u pani prezidentky
Slávnostné prijatie emeritného rektora  Vladimíra Krčméryho,
pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou
v Prezidentskom paláci v Bratislave.
Po ukončení funkčného obdobia emeritného rektora je novým rektorom školy
Dr.hc. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH.

Portrét V. Krčméryho
Portrét nášho pána zdriaďovateľa VLADIMÍRA KRČMÉRYHO,  publikovaný v televízii TA3:

Neskoro večer - Krčméry
Vystúpenie pána zriadovateľa v neskoro večer (NOVÉ):

Príjemné a poučné pozeranie.
Štúdium v Gemelčičke
VŠZaSP sv. Alžbety sa rozhodla svoje poslanie,
ktorým je rozvíjanie osobnosti, vedomostí, múdrosti, dobra
a tvorivosti v človeku napĺňať poskytnutím
vzdelania I. (Bc.) stupňa štúdia odboru Sociálna práca
našim „krajanom“ – zahraničným Slovákom,
žijúcim v Rumunsku v Gemelčičke (rum. Făgetu). STIAHNETE TU
Reportáže
Uvádzame reportáže z médií o práci našich študentov
a učiteľov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v utečeneckých táboroch v Dobovej (Slovinsko) a v Side (Srbsko), Tropicteam VSZaSP sv. Alžbety.

IRAK
Video z prostredia pôsobenia našej školy v Iraku

"Fons pietatis ora pro nobis"

Created with WebSite X5
Vysoká škola sv. Alžbety
Ústav SP T. Kolakoviča
Železničiarov 278
028 01 Trstená
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese
člen EUA - European  University Association  Member SUSW
– International Society of Universities in Social Work
Návrat na obsah